Tài liệu tham khảo về Virtual Training

Chào anh chị,

Dưới đây là thông tin một số tài liệu và nguồn thông tin hữu ích về Virtual Training để anh chị tham khảo và cập nhật:

Để giúp anh chị có thể tự xây dựng, thiết kế và triển khai được các bài giảng trực tuyến tương tác cao, cũng như hỗ trợ được những giảng viên khác trong việc giảng dạy Virtual Training, anh chị có thể tham khảo chương trình đào tạo chuyên sâu của HSM: VIRTUAL TRAINING MASTER

Chương trình này được giảng dạy và huấn luyện trực tiếp từ 2 chuyên gia:

  • Đàm Thế Ngọc, Giám đốc điều hành, Học viện Chiến lược nhân sự HSM
  • Đỗ Thành Công, Trưởng phòng Đào tạo & Phát triển, Học viện Chiến lược nhân sự HSM

Học viện chiến lược nhân sự HSM

– Hotline: 0965 609 220

– Email: info@hsmconsulting.vn

– Website: http://hsm.edu.vn

Anh/ chị vui lòng hoàn thành form dưới đây để xem toàn bộ và tải tài liệu: