[HSM] CỐ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN [MENTORING AND COACHING]

Đôi khi mọi người sử dụng các từ “kèm cặp” và “huấn luyện” một cách linh hoạt và có thể thay thế được cho nhau, nhưng chúng không mô tả cùng một loại công việc. Cả hai đều chia sẻ các mục tiêu cụ thể bao gồm việc học tập của nhân viên và phát triển nghề nghiệp nhằm đạt được hiệu suất cao nhất và phát huy hết tiềm năng. Tuy nhiên, định nghĩa, trọng tâm, vai trò, cách tiếp cận và công cụ của mỗi loại là khác nhau.

Định nghĩa về Coaching và Mentorning

Cố vấn (Mentorning): Một hợp tác không chính thức tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ hai chiều, đôi bên cùng có lợi để có những bước tiến sự nghiệp lâu dài.

Huấn luyện (Coaching) là gì?  Theo Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế (ICF) định nghĩa huấn luyện là “Huấn luyện là việc hợp tác với khách hàng trong một quá trình khơi gợi tư duy và sự sáng tạo nhằm truyền cảm hứng giúp khách hàng phát huy tối đa tiềm năng của mình trong cuộc sống cá nhân cũng như công việc”.

 Vai trò của Coaching và Mentorning là gì?

Cố vấn(Mentorning): Làm việc với một người đã xác định được nhu cầu của họ trước khi được tham gia cố vấn. Vai trò trọng tâm là lắng nghe tích cực, cung cấp thông tin, đưa ra đề xuất và thiết lập kết nối.

Huấn luyện (Coaching): Lắng nghe một người, xác định những gì họ cần và giúp họ phát triển một kế hoạch để hành động. Vai trò trọng tâm là giúp cá nhân người được huấn luyện sẽ tìm ra giải pháp, không phải huấn luyện viên hướng dẫn hoặc dẫn dắt.

 Gợi ý cách tiếp cận hiệu quả bạn nên biết?

Cố vấn(Mentorning): Đây là một cách thức hoạt động tự định hướng, theo đó người tham gia có các lựa chọn. Cách tiếp cận này có thể bắt đầu với một quá trình mà 2 bên chủ động lựa chọn kết nối với nhau và tiếp tục trong suốt thời gian được cố vấn bằng cách sử dụng một mốc thời gian đã cam kết để xác định tần suất và địa điểm các cá nhân sẽ gặp nhau, xác định mục tiêu, v.v.

Huấn luyện (Coaching): Một cách thức hoạt động có cấu trúc được sử dụng thường xuyên, nhờ đó những người tham gia đang làm việc trong một bối cảnh gần hơn; chương trình của họ cụ thể hơn, trong một khoảng thời gian ngắn và hướng tới những kết quả nhất định. Thông thường, một huấn luyện viên được chỉ định cho một nhân viên trong một tổ chức.

Công cụ quan trọng nhất của Coaching và Mentorning là gì? 

Cố vấn(Mentorning): Công cụ quan trọng nhất là Thỏa thuận cố vấn — được cả hai bên tham gia phát triển, hoàn thiện và ký kết. Tài liệu này chính thức hóa cam kết đối với mối quan hệ “cố vấn”. Các mục bao gồm mục tiêu cá nhân, nội dung học tập, lịch họp và phương pháp giao tiếp, liên lạc

Huấn luyện (Coaching):Thỏa thuận huấn luyện được sử dụng để thiết lập các quy tắc cơ bản cho quan hệ đối tác. Trong các tổ chức, các hoạt động đánh giá 360 đôi khi diễn ra trước các buổi huấn luyện. Đánh giá kỹ năng đôi khi được sử dụng tùy thuộc vào bản chất của chương trình huấn luyện.

Mặc dù có sự khác biệt giữa cố vấn và huấn luyện, nhưng chúng cũng có chung một số đặc điểm nhất định :

  •  Những vai trò được xác định cho phép các cá nhân hình dung việc đạt được các mục tiêu mong muốn.
  • Các mối quan hệ công việc đòi hỏi sự tin tưởng, tôn trọng, giao tiếp cởi mở và linh hoạt.
  •  Các bên liên quan bao gồm nhân viên mới, quản lý mới và nhân viên được thăng chức lên các vị trí cấp cao.
  • Đào tạo, giáo dục và định hướng là cần thiết.
  •  Thành công đạt được tốt nhất khi các nhà lãnh đạo cấp cao hiểu được lợi tức đầu tư và những kỳ vọng liên quan đến sự gắn kết, hiệu suất công việc và tỷ lệ giữ chân đang đạt được.
  • Nhiệm vụ là đáp ứng cả mục tiêu cá nhân và tổ chức.

Một tổ chức không bắt buộc phải lựa chọn giữa cố vấn và huấn luyện. Mỗi loại đều có thể nâng cao khả năng của một cá nhân để đóng góp vào các mục tiêu của tổ chức. Xem xét cách thức hai hoạt động này để có thể đáp ứng kỳ vọng của các cá nhân, người quản lý và giám đốc điều hành cấp cao, đồng thời hoàn thành việc lập kế hoạch  phát triển nhân viên của tổ chức. Ngoài ra, hãy cân nhắc mức độ giá trị mà các chương trình này mang lại và những lợi ích mà mọi người cảm thấy sẽ đạt được.

Nguồn : https://www.td.org/insights/mentoring-versus-coaching-whats-the-difference

 

Học viện chiến lược nhân sự HSM