Giảng viên chuyên nghiệp 0220

Giảng viên chuyên nghiệp 0220

  • 28/08/2017 - 01/03/2020
  • 8:30 AM to 5:00 PM
  • Phòng đào tạo HSM, tầng 3, sảnh trung tâm thương mại, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • 0965.609.220
SHARE[addtoany]
2017-8-28 8:30 AM 2020-3-1 5:00 PM Europe/London Giảng viên chuyên nghiệp 0220 Phòng đào tạo HSM, tầng 3, sảnh trung tâm thương mại, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
save event to calendar
past event
0