Đào tạo Inhouse – Đào tạo theo yêu cầu

Quy trình đào tạo In-house (đào tạo theo yêu cầu)

Trong bước này, các chuyên gia của HSM kết hợp với doanh nghiệp để tiến hành thu thập thông tin về kỳ vọng của lãnh đạo, về hiện trạng của đội ngũ hiện tại. Sau đó, tiến hành phân tích, đánh giá và tư vấn trực tiếp nhằm xác lập mục tiêu đào tạo cụ thể, phù hợp với nhu cầu riêng và đặc thù của doanh nghiệp

Sau khi thiết lập được mục tiêu đào tạo cho chương trình đào tạo cụ thể ở Bước 1, đội ngũ chuyên gia của HSM sẽ nghiên cứu, phân tích đối tượng tham dự và thiết kế nội dung chương trình đào tạo sao cho đảm bảo tối ưu về mặt hiệu quả và tính thực tế ứng dụng cho doanh nghiệp.

Với mục đích tối ưu hóa hiệu quả đào tạo, trong bước này, đội ngũ chuyên gia của HSM sẽ tiến hành biên soạn tài liệu, mẫu biểu, công cụ học tập, tình huống,… sử dụng để giảng dạy và cung cấp cho học viên. Song song với việc biên soạn, đội ngũ chuyên gia của HSM cũng sẽ tiến hành phân bổ nội dung chương trình cũng như cách thức truyền tải của từng phần sao cho đảm bảo tính phù hợp nhất với đặc thù của nhóm đối tượng tham dự.

Bộ phận Phát triển Đào tạo của HSM sẽ phối hợp với doanh nghiệp cùng tổ chức và triển khai đào tạo thành công chương trình đã thống nhất.

Tùy theo đặc thù của chương trình đào tạo và yêu cầu riêng từ Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, bộ phận Phát triển Đào tạo của HSM sẽ nghiên cứu và tiến hành đánh giá sau đào tạo. Nói cách khác, bước này sẽ thực hiện nếu doanh nghiệp có yêu cầu. Và tùy theo mức độ đánh giá sẽ phát sinh thêm những hạng mục công việc mới mà hai bên rất cần thiết phải trao đổi và thống nhất trước khi thực hiện.

Triết lý đào tạo HSM: R.E.A.L

R – Result:
* Chương trình tập trung hỗ trợ học viên đạt được mục tiêu khi tham gia đào tạo;
* Tạo ra kết quả cụ thể thông qua thực hành và trải nghiệm, từ đó dễ dàng ứng dụng vào công việc.

E – Experience:
* Giảng viên giàu kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế giúp học viên mở rộng khả năng ứng dụng đa dạng vào công việc;
* Nội dung khóa học được thiết kế và hiệu chỉnh phù hợp với đặc điểm và đối tượng học viên (về trải nghiệm công việc thực tế, lĩnh vực, ngành nghề).

A – Active Learning:
* Phương pháp đào tạo đa dạng, hiện đại, được thiết kế phù hợp với mục tiêu và nội dung đào tạo, giúp học viên chủ động trong chia sẻ và ứng dụng vào công việc;
* Học viên được thực hành và đưa ra phương án giải quyết nhiều bài tập tình huống sát với thực tế công việc.

L – Looking after:
* Học viên trở thành thành viên cộng đồng học viên HSM với quyền được cập nhật những tài liệu chuyên sâu, tham dự những buổi hội thảo chuyên đề;
* Đội ngũ giảng viên, chuyên gia luôn sẵn sàng hỗ trợ trước, trong và sau khóa học.

Chương trình đào tạo In-house

 • Lãnh đạo chuyển đổi
 • Hiệu suất giao tiếp của Lãnh đạo
 • Nhà quản lý hiệu suất cao
 • Kỹ năng huấn luyện tạo chuyển hóa
 • Lãnh đạo theo tình huống
 • Phong cách quản lý chuyên nghiệp
 • Lập kế hoạch triển khai công việc hiệu quả
 • Tạo động lực và gắn kết nhân viên
 • Giao việc, ủy quyền hiệu quả
 • Thuật giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Nghệ thuật trình bày của nhà quản lý
 • Nghệ thuật cho và nhận phản hồi
 • Giảng viên nội bộ chuyên nghiệp (P)
 • Đo lường hiệu quả đào tạo trong doanh nghiệp (P)
 • Đào tạo nhân viên trong công việc (P)
 • Chiến lược Nhân sự cho doanh nghiệp
 • Nghiệp vụ Hành chính Nhân sự
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Phát triển đội ngũ kế cận
 • Phỏng vấn và đánh giá nhân viên
 • Xây dựng và vận hành hệ thống KPIs cho doanh nghiệp
 • Xây dựng hệ thống Đào tạo phát triển tổ chức
 • Dịch vụ khách hàng từ trái tim
 • Kỹ năng kết nối và phối hợp (DVKH nội bộ)
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng Bán hàng chuyên nghiệp
 • Kỹ năng thương lượng đàm phán
 • Kỹ năng bán hàng qua điện thoại
 • Tư duy sáng tạo
 • Tư duy tích cực
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả
 • Giao tiếp Đắc nhân tâm
 • Tổ chức và điều hành cuộc họp

Các doanh nghiệp/tổ chức có nhu cầu đào tạo in-house và muốn được tư vấn thiết kế chương trình đào tạo dành riêng cho doanh nghiệp của mình, vui lòng liên hệ :

Hotline HSM: Ms. Ánh – 0982.678.471
Email: training@hsmconsulting.vn