11 CÔNG CỤ THƯỜNG DÙNG TRONG LỚP HỌC VIRTUAL TRAINING

Ở bất kỳ lớp học, lớp đào tạo nào, dù trực tiếp hay trực tuyến thì các công cụ học tập là một phần không thể thiếu. Đặc biệt với lớp học Virtual Training, khi các tương tác trực tiếp giữa giảng viên với học viên phần nào có sự hạn chế thì các công cụ lại càng trở nên quan trọng trong việc duy trì sự kết nối, tương tác và đảm bảo hiệu quả, chất lượng của lớp học. 

Cùng HSM khám phá 11 công cụ phổ biến, thường được dùng nhiều nhất trong các lớp Virtual Training nhé:

1. Document Sharing (Chia sẻ tài liệu)

 • Một tính năng phổ biến cho phép giảng viên chia sẻ các tài liệu (ví dụ: slide) cho các học viên cùng xem
 • Ứng dụng: Trình chiếu các nội dung và chỉ dẫn cho các hoạt động nhóm trên màn hình

2. Chat (Trò chuyện)

 • Cho phép các học viên giao tiếp với nhau và với nhiều người bằng cách gõ tin nhắn văn bản.
 • Ứng dụng: Khuyến khích trao đổi và thảo luận trong lớp học.

3. Annotation & Draw (Công cụ chú thích và vẽ)

 • Cho phép vẽ hay gõ văn bản trên tài liệu được chia sẻ trên màn hình hoặc bảng trắng (white- board) theo thời gian thực
 • Ứng dụng: Đánh dấu những từ khóa quan trọng hay hình minh họa trên màn hình để duy trì sự tương tác trực quan. Đồng thời cho phép người tham dự được viết hay vẽ lên tài liệu được chia sẻ trên màn hình trong thời gian hoạt động nhóm.

4. Whiteboard (Bảng trắng)

 • Một màn hình nền trắng có thể được sử dụng để viết hay vẽ lên. Tương tự bảng trắng trong lớp học thực tế nhưng dưới dạng số hóa
 • Ứng dụng: Sử dụng trong các hoạt động khởi tạo ý tưởng theo nhóm (brainstorming) mà học viên được sử dụng công cụ chú thích (annotation)

5. Status indicators (Biểu tượng trạng thái)

 • Học viên ấn vào các biểu tượng để thể hiện trạng thái và phản ứng của mình theo thời gian thực
 • Ứng dụng: Hỏi các câu hỏi trả lời Có/ Không hay Đồng ý/ Không Đồng ý để học viên cùng thảo luận

6. Raise hand (Giơ tay)

 • Cho phép học viên giơ tay phát biểu trực tuyến
 • Ứng dung: Yêu cầu các cá nhân phản hồi và chia sẻ ý kiến bằng cách giơ tay ảo

7. Poll (Khảo sát)

 • Hỏi các câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án hoặc các câu hỏi tự luận ngắn
 • Ứng dụng: Đưa ra các câu hỏi thách thức để kiểm tra kiến thức một chủ đề nào đó của người tham dự

8. Breakout Room (Chia nhóm nhỏ)

 • Chia học viên vào các nhóm nhỏ để thảo luận
 • Ứng dụng: Thực hiện các tình huống đóng vai theo nhóm để tập luyện các kỹ năng

9. File and material distributions (Chia sẻ tài liệu)

 • Giao bài tập nhỏ hay các loại tài liệu văn bản khác thông qua việc truyền các tập tin điện tử
 • Ứng dụng: Phát tài liệu học tập cho các học viên trong lớp học

10. Tests & quizzes (Bài kiểm tra)

 • Tạo các bài kiểm tra với đề tài đào tạo
 • Ứng dụng: Kiểm tra mức độ chuyển giao kiến thức và độ thấu hiểu kiến thức của học viên

11. Application & screen sharing (Chia sẻ màn hình và ứng dụng)

 • Trình chiếu một ứng dụng khác từ máy của giảng viên cho tất cả học viên cùng xem
 • Ứng dụng: Trình bày cách sử dụng một phần mềm

Ngoài các công cụ tương tác, người Giảng viên trong lớp Virtual Training cũng cần có những kỹ năng về thiết kế bài giảng, kỹ năng dẫn giảng hấp dẫn, và tăng tương tác hiệu quả cho lớp học Virtual. HSM gửi đến các bạn những bí quyết để tạo nên một lớp học trực tuyến thành công với chương trình: Virtual Training Master.

Link đăng ký: https://hsm.edu.vn/virtual-training-master/

Link chương trình: https://bom.to/pvVjgonSZGp

Nguồn: Virtual Training Tools and Templates, An Action to live online learning, Cindy Huggett

Học viện Chiến lược Nhân sự HSM

– Hotline: 0965 609 220

– Email: info@hsmconsulting.vn

– Website: hsm.edu.vn