CẢI TIẾN LIÊN TỤC – 04 CÁCH NÂNG CAO HIỆU SUẤT CHO NHÀ QUẢN LÝ

 Vì sao cần phải cái tiến liên tục? Nếu bạn muốn trở thành một nhà quản lý tốt, bạn phải luôn cố gắng nâng cao hiệu quả làm việc của bản thân cũng như hiệu quả của hoạt động hay dịch vụ mà bạn chịu trách nhiệm. Điều này đòi hỏi bạn phải tích cực tham gia vào bất kì chương trình cải tiến liên tục nào của công ty, cũng như rà soát các hoạt động của mình một cách tỉ mỉ để bảo đảm rằng các vấn đề được xác định và khắc phục.

Vậy làm thế nào để tiến hành cải tiến liên tục?

Để có thể thực hiện cải tiến, các nhà quản lý cần truyền đạt thông tin, thúc đẩy mọi người cùng tham gia, phát triển và đào tạo. Các nhà quản lý đóng vai trò quan trọng trong những hoạt động này.

  1. Truyền đạt thông tin về tầm quan trọng của cải tiến liên tục

Các nhà quản lý cấp cao cần truyền đạt ý nghĩa của việc cải tiến liên tục, nhấn mạnh rằng mọi người đều cần phải tham gia và đưa ra các mục tiêu chiến lược. Các nhà quản lý chuyên trách truyền tải thông điệp từ cấp trên sao cho phù hợp với bối cảnh trong chính phòng ban của họ và thống nhất các mục tiêu của nhóm

Trong quá trình truyền đạt thông tin, người quản lý nên nhấn mạnh rằng tất cả mọi người đều phải chủ động tìm cách cải thiện công việc hơn là cứ để xảy ra vấn đề rồi mới tìm cách đối phó

  1. Thúc đẩy sự tham gia 

Để cải tiến liên tục, cần có sự tham gia của tất cả mọi người trong tổ chức. Mọi người có thể tham gia theo nhóm, hoặc từng cá nhân tham gia. Thành lập các nhóm cải tiến có nghĩa là lập và triển khai một chương trình đào tạo chuyên sâu. 

  1. Phát triển và đào tạo để nhấn mạnh nhu cầu cải tiến liên tục 

Mục tiêu của việc đào tạo là nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về nhu cầu cải tiến liên tục. Các khóa đào tạo có thể được tổ chức nhằm truyền đạt những kĩ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định. Có thể giải thích và sử dụng các công cụ phân tích và thống kê khác nhau

  1. Duy trì sự tiến bộ

Việc đánh giá nên hướng tới việc duy trì sự tiến bộ. Sự tiến bộ ở đây có thể bao gồm các quy trình tốt hơn, tiết kiệm chi phí và cải thiện chất lượng dịch vụ hướng đến khách hàng. Cần nỗ lực không ngừng để bảo đảm rằng sự tiến bộ tịnh tiến được củng cố và trở thành một phần công việc hàng ngày, vì lợi ích của khách hàng cũng như tổ chức.

Tính ưu việt của định hướng phát triển này nằm ở chỗ nó là một quy trình hàng ngày mà tất cả mọi người đều tham gia. Cải tiến liên tục thay đổi cách mọi người nghĩ về công việc của họ, và quá trình thay đổi cũng quan trọng như kết quả đạt được.

Trên đây là những cách để giúp các nhà quản lý có thể cải tiến liên tục, điều đó gián tiếp giúp nhà quản lý ghi nhận những đề xuất của mỗi cá nhân trong tổ chức, qua đó giúp tổ chức ngày một phát triển. Chúc anh chị sẽ luôn là những nhà quản lý tiên phong, luôn cải tiến mỗi ngày để giúp tổ chức ngày một mới mẻ và thành công!

Nguồn: Cuốn sách “Để trở thành Nhà quản lý tốt”.

Để tìm hiểu thêm về các phương pháp tối ưu hoá nguồn nhân lực và đánh thức tiềm năng doanh nghiệp, hãy tham gia khoá học “Nhà Quản Lý Hiệu Suất Cao” của HSM và được tư vấn bởi những chuyên gia trong lĩnh vực quản lý hàng đầu Việt Nam.